Terapeut for kropp, sjel og hjerte

Terapiformer

Guidet Healing

En høyt vibrerende healingform som kan balansere og løse opp problemer på fysisk, følelsesmessig og spirituelt plan. Lave frekvenser fører til ubalanse og blokkeringer, høyere frekvenser i form av lys og informasjon fører til balanse og fri flyt. Den raskeste og høyeste frekvensen er den universelle energien som «driver» hele universet. Når denne høye energien møter de lavere frekvenser, kan den balansere og løse opp våre problemer på fysisk, følelsesmessig og spirituelt plan.

Hva er Guidet Healing?

Når jeg jobber med Guidet Healing blir hendene mine guidet – ledet. Før jeg fikk guidingen, jobbet jeg via intuisjonen. Guiding betyr kontrollert energiutveksling fra universet. Jeg blir koblet på og guidet på dine frekvenser, frekvenser betyr tilgang på energibølger. Det betyr at jeg jobber direkte på dine frekvenser, og dine frekvenser vet hva du har mest behov for her og nå og hvilke ønsker du har med healingen og hva som er rett for deg.

Guidet Healing kan resultere i kraftige energiutvekslinger, og det blir satt i gang prosesser i kropp og sjel som vil jobbe for å oppnå ny balanse hos deg. Energiene kan balansere eventuelle ubalanser du måtte ha i din kropp så vel psykisk, fysisk og emosjonelt. Alt skjer i samarbeid med din frie vilje og hva du tillater skal skje.

Noen trenger healing av emosjonelle sår. Emosjonelle sår kan stamme både fra tidligere liv og nåværende liv. Grunnen til at det største emosjonelle såret blir healet, healet i den forstand at det blir satt i gang en bearbeidelseprosess, er fordi det er viktig å hjelpe mennesket og sjelen i gang med sine utfordringer.

Av den grunn kan du også møte på utfordringer der du går i indre konflikter med deg selv, for slik å skape forståelse for sannheten om deg selv. På den måten vil du vite og lære å forløse for å komme nærmere sannheten om deg selv. Du forløser for å skape.

Det kan være at du merker fornemmelser i kroppen din under healingen. Noen forbinder guiding med intuisjon, men det er to forskjellige ting. Prøv gjerne om du får guidet selvhealing etter behandlingen.

 

Kanalisering om Guidet Healing

 

Det som du leser videre er kanalisert:

Guidet Healing

Guidet Healing er når en person blir ledet av Universet på spesielle frekvenser.

En guidet healing kan også hjelpe deg med å lindre eventuelle plager du sliter med, så vel som psykisk som fysisk. Siden psykisk og fysisk påvirker hverandre negativt og positivt. En Guidet Healing vil jobbe for å skape balanse mellom de to forholdene.

Du vil selv kunne føle når du ikke lenger har behov for mere healing. Man er forskjellige, derfor vil det også være de som kun trenger en guidet healing, de som trenger noen og de som trenger mange. Når energien jobbes med i kroppen, vil det være tilpasset ditt energi nivå.

En Guidet Healing vil hele tiden jobbe for å skape balanse. Derfor er det mange som vil føle kulde/vame forholdet under en healing.

Kulde jobber for å skape balanse, mens varme stabiliserer energien.

En vil også under en guidet healing bli renset for tunge energier i sin aura. Det kan alltid lagre seg tunge energier i auraen hvis en har blokkeringer i sine emosjonelle og følelsemessige tankeganger.

Mange utvikler Guidet Selvhealing etter å ha mottatt Guidet Healing, eller etter en Oppjustering. Denne selvhealingen kan være veldig sterk og med fysiske bevegelser.

 

Guidet Selvhealing

Guiding er universelle frekvenser, men det er også sjelige frekvenser. De er ett og utfyller hverandre. De sjelige frekvensene er din intuisjon og din indre dimensjon. De universelle frekvensene er en ytre dimensjon og er den du blir mer bevisst på når du mottar Guidet Selvhealing. Sammen utfyller de hverandre hvor du som menneske er hovedpersonen i begge dimensjonene. Du vet hvordan din intuisjon virker. Du føler, lytter og formemner og handler deretter. Intuisjonen har i utgangspunktet ingen begrensinger. Det samme gjelder de universelle frekvensene.

Du vil vite forskjellen på intuisjon og guiding når du får en opplevelse med Guiding-energiene og hvordan de jobber som en helhet. Det blant annet Guiding-energiene kan gjøre for deg, er en videre utvikling av din intuisjon og dine sjelige ressurser, da universets frekvenser stimulerer og forsterker din sjelige energi, hvor du som menneske er den som får merke forandringene. Du som menneske har bevissthet. Din sjel har bevissthet. Universet har bevissthet. Hva kan det fortelle deg? Om du er en som får Guidet Selvhealing fortsetter du på reisen innover i deg selv hvor du stadig vil åpne nye dører.

Reisen som har som intensjon å lede deg til ditt kjærlighetsparadis. I alle mennesker finnes et fredfullt kjærlighetsparadis. Det er dette paradiset mennesket vil hente og plante som frø i den fysiske verden. Din sjel innehar paradiset. Du som menneske har muligheten til å finne det. Sammen med Universet og ved hjelp av dine frekvenser blir du veiledet gjennom din sjel, hvor du som menneske er den som gjør jobben. Når du først har fått Guidet Selvhealing, holder det ved å bare tenke at du ønsker å gjøre selvhealing, så begynner frekvensene å jobbe med deg.

Om du ønsker å teste ut om du får Guidet Selvhealing, kan du bare stille deg på gulvet. La tankene falle til ro. Se for deg et strålende lys som går ifra ditt hode og opp til universet. Der blir ditt lys møtt med universet lys. Du henter lys, informasjon og healing.

Du kan nå sende tanken om at du ønsker å aktivere deg for guidet selvhealing.
Lukke øynene og sende ønsket til universet om at du ønsker å motta Guidet Selvhealing.

Legg merke til eventuelle registreringer:
Det kan være at du begynner å svaie frem og tilbake, eller side til side. Det kan være at du får kulde eller varme fornemmelser på et eller flere steder på kroppen. Det kan være at du får umiddelbare fysiske utslag, hvor kroppen begynner å leve sitt eget liv. Følg energiene om det skjer. Du kan når som helst avslutte det selv. Om du har stått i over 15 minutter og det ikke har skjedd noe, vil det mest sannsynlig ikke skje noe i denne omgang og man kan prøve igjen senere. Det er heller ingen fasit på hva slags registreringer man kan få. Selv om man fysisk ikke merker noe, kan det likevel skje noe på et indre plan. Det som er sikker er at energiene/frekvensene vet akkurat hvordan de skal jobbe med deg, så det handler også om å ha tillit til at uansett hva som skjer, så skjer det til det beste for deg.

Får du Guidet Selvhealing, er sannsynligheten stor for at du også kan bruke verktøyet til hjelp for andre via Guidet Healing, hvor du som kanal blir ledet på den som får healing, sine frekvenser. Hvor kroppen din da automatisk da blir ledet.

 

Fjernhealing

En fjernhealing kan være en god erstatning hvis du ikke har mulighet til å komme til kontoret. Vi avtaler et tidspunkt hvor jeg skal jobbe med deg, slik at du kan ha mulighet til å ta deg en pause i ro og fred, og sette eller legge deg ned.

Denne healingen er også fullstendig guidet som om du er på benken foran meg, og mange kan kjenne healingenergien jobbe med dem.

Jeg ringer deg etter healingen for å høre om hva du eventuelt har opplevd underveis.

 

Vanlige spørsmål om Healing

Hva kan jeg forvente?

Healere kan i utgangspunktet behandle mennesker med alle typer problemer eller tilstander. Healere stiller ikke medisinske diagnoser slik som leger gjør, og trenger heller ikke dette for å behandle. Enkelte healere kan sanse energiblokkeringer og føle hvor i kroppen problemene sitter.

En healer kan ikke si på forhånd om behandlingen vil hjelpe deg. Fra både undersøkelser og egne erfaringer vet man at healing kan hjelpe mange, også i tilfeller hvor andre behandlingsformer ikke kan hjelpe.

Mange som har oppsøkt healere hevder å ha blitt helbredet for de tilstander som de søkte hjelp for, andre hevder at de er blitt betydelig bedre eller at deres livskvalitet er bedre. Andre igjen opplever ingen endring.

Healing er ingen mirakelkur mot sykdom, selv om vi kan oppleve at spontane helbredelser skjer. Healing er en naturlig metode hvor indre, selvlegende prosesser blir virksomme. Healeren kan sette i gang eller forsterke disse prosessene. Det er ingen bivirkninger, og det er ikke nødvendig å avbryte eller avslutte andre typer behandling for at healing skal kunne hjelpe.

Det kan være viktig at du selv tar ansvar for din egen utvikling ved å se på forhold i livet ditt som kan være medvirkende årsaker til situasjonen. Healing kan også i seg selv bidra til bevisstgjøring av slike sammenhenger. Din healer kan gjerne være en egnet samtalepartner i en slik prosess.

Erfaringsmessig regner man med at to tredjedeler av dem som mottar healing opplever delvis eller fullstendig bedring om de følger opp behandlingen. For de fleste er to til tre behandlinger tilstrekkelig for å konstatere om healeren kan hjelpe deg. Du må da selv være med å vurdere om du vil fortsette behandlingen.

Under selve healingen, samt i dagene etter, kan du oppleve at det pågår indre prosesser. Mange kjenner energistrømninger, varme eller kulde under behandlingen. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling. Om du ikke opplever noe under healing betyr det ikke at det ikke skjer noe. Noen personer er mer følsomme eller mer oppmerksomme på hva som skjer i kroppen enn andre.

Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden kort tid etter behandlingen. Dette er ikke en «bivirkning», men en del av en naturlig helbredelsesprosess.

Vær også oppmerksom på at følelser kan tre tydeligere frem under eller etter healing. Ta gjerne kontakt med din healer hvis du har spørsmål vedrørende reaksjoner som kan ha forbindelse med behandlingen.

Healing kan benyttes i tillegg til legebehandling eller annen terapi. Det er viktig å være oppmerksom på at healere vanligvis ikke har medisinske kunnskaper. Healere kan ikke diagnostisere ellr vurdere medisinske tilstander eller deres alvorlighetsgrad. Ved helseproblemer anbefales du derfor alltid å oppsøke lege for å få vurdert tilstanden.

Healing er en helhetlig behandlingsmetode. Det innebærer at vi ikke behandler atskilte sykdommer. Vi behandler hele mennesket, og healing kan virke både kroppslig, psykisk og åndelig.

Healing er en naturlig evne, på linje med andre naturlige evner og talenter. Noen healere har i tillegg en velutviklet følsomhet og intuisjon, og vil kanskje kunne gi deg nyttige råd og tanker vedrørende din situasjon.

Healing og tro

Healingevnen er ikke knyttet til noen bestemt religion. Både erfaring og undersøkelser viser at healing skjer uavhengig av healerens trossystem.

Du trenger ikke tro på healing for å få hjelp. Men det er en fordel at du er avslappet under healing, da det gjør deg mer mottakelig. Healing er basert på en mellommenneskelig prosess, en form for kommunikasjon. Healere, som andre mennesker, er forskjellige og vil kunne virke forskjellig på deg. Din mottakelighet øker når du har en trygg og åpen holdning, når du opplever tillit og dere er på bølgelengde.

Som ved alle livssituasjoner er det også viktig å ha en positiv mental innstilling, ha tillit til at det beste vil skje. Frykt og negative forventninger kan forverre en tilstand, og omvendt kan positive forventninger styrke din vitalitet og helbredelsesprosess.

For ethvert lidende menneske er det viktig å ha balanse mellom håp og realisme. Ingen vet hva fremtiden bringer. Det er allment akseptert at sunne positive holdninger kan styrke vår livskraft.

Hvem kan ha nytte av healing?

Du trenger ikke være syk for å ha nytte av healing. Healing kan hjelpe deg til avspenning, mer energi, et mer harmonisk indre liv og bedre kontakt med dine følelser. Mange mennesker tar også kontakt med healere for å få støtte i deres personlige utviklingsprosess. På sikt kan dette kanskje også bidra til å forebygge helseproblemer.

Enkelte søker hjelp hos healere fordi de nylig har fått beskjed om at de lider av uhelbredelig sykdom og har kort tid å leve. Når en mottar slike beskjeder vil en ofte handle i panikk, og prøve alle mulige metoder for å søke hjelp.

Det er sjelden en healer kan bidra til å lege tilstander som er kommet så langt i sykdomsforløpet. Det er likevel muligheter for at du kan få hjelp til å bedre din almenntilstand og oppnå en bedre livskvalitet.

Til tider må vi kanskje akseptere at sykdom og vansker er en del av vår livsprosess, og lære oss å vokse med motgang og smerte.

Hva er Healing?

Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som har vært praktisert i alle kjente kulturer siden førhistorisk tid. Healing har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. Ordet er engelsk, og betyr å gjøre hel, hele, helbrede.

VI ER MER ENN EN FYSISK KROPP

Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, som blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt, vi føles sterk, vital og sunn. Når energiene løser seg eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etter hvert fremtre. Man antar at de fleste, om ikke alle sykdommer og symptomer har når sammenheng med vårt tanke- og følelsesliv og vårt livsmønster.

Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen. Mange healere kan sanse disse energiforstyrrelsene eller lede energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen.

Healing kan ikke bare virke legende ved kroppslige tilstander, men på hele vår bevissthet. Den ideelle form for helbredelse er når det skjer en healing på det indre plan, når vi føler at der hvor det før var uro og smerte er noe blitt leget. Vi er da kommet et steg nærmere oss selv, og som en følge av dette har vi også nådd en større grad av fysisk helse og velvære.

Kilde: Det Norske Healerforbundet