Terapeut for kropp, sjel og hjerte

Terapiformer

Oppjustering

Føler du at livet står stille? Du har et enormt potensial, og en Oppjustering kan hjelpe deg med din videre utvikling

 • Føler du at du har stagnert?

 • Føler du behov for hjelp for å komme videre i din utvikling?

 • Ønsker du å utvikle dine medfødte egenskaper og styrke din intuisjon på en annen måte?

Her kan du få en ny start på din personlige utvikling.

Hvis du ønsker en Oppjustering, ber jeg deg om å lese igjennom den følgende informasjonen jeg har om dette.

Vi er alle er ansvarlig for vår egen utvikling, og du må selv reflektere over hvorfor du ønsker en Oppjustering, om hva dette kan gjøre for deg som menneske og sjel.

Ta kontakt med meg om du trekkes mot dette, eller om du har andre spørsmål.

 

Hva er en Oppjustering?

En Oppjustering er en guidet – ledet påkobling av en persons forbindelse til universets linjer og baner, tidligere jobbet jeg etter bestemte mønstre. Dette betyr at det blir helt personlig for den enkelte.

Du har som menneske et enormt potensial, og en Oppjustering kan hjelpe deg med å finne dette. Din kraft som du har i deg, blir gjenforent med din spirituelle kraft og dette danner grunnlaget for din videre utvikling. Det kan åpne opp for sider av deg selv som du ikke visste du hadde.

Et spennende terreng kan vente deg, og du vil også kunne bearbeide personlige utfordringer på en ny måte. Noen ganger kan uforløste ting komme opp til overflaten, og når du har møtt deg selv i sannhet etter dette, har du en unik mulighet for videre vekst i dine følelsesmessige og emosjonelle egenskaper.

Ønsker du en Oppjustering, gjør det fordi du ønsker det. Gjør det av kjærlighet og et ønske om å finne ut sannheten om ditt potensiale.

Under en Oppjustering vil det skje mye healing. Healing som vedkommende har mest behov for der og da. Dette for å forsterke Oppjusteringen og påkoblingen til banene og linjene. Det er viktig for at Oppjusteringen skal bli optimal.

 

Teksten under er kanalisert av Jan Ove Kvernvik.

Aktivering av det tredje øyet. En gradvis åpning.

Det blir gjort en aktivering av det tredje øyet. Hvordan det vil virke i praksis vil være forskjellig fra person til person. Men det vi kan si er at du som leser akkurat nå, kan tenke dine tanker om hva det kan bety. Vårt råd er at du lytter til deg selv og se hva slags svar du mottar. Svaret som kommer til deg, er et svar fra kilden i deg. Kilden som har svarene.

Når aktiveringen har blitt foretatt kan du oppleve sterkere og klarere drømmer. Det er et tegn og en bekreftelse på at noe har skjedd.

Gjennom drømmene dine i etterkant av en Oppjustering ber vi deg være oppmerksom på innholdet i dem, da det venter deg budskap. Igjen, fra kilden i deg. Men det kan også komme budskap fra dine guider gjennom drømmene du får.

Klarheten du opplever i drømmene dine ved at bildene du kan se, er levende og klare. Den klarheten er en pekepinn på hvordan ditt klarsyn har mulighet til å utvikle seg til å bli.

Intensjonen ved å få aktivert det tredje øyet, er for å kunne gi deg et dypere innsyn i deg selv. Dette er en jobb du gjør. Etter at det tredje øyet er aktivert vil det ikke være unaturlig å kunne se farger. Hva det kan bety, vil du med tiden vite selv. Bekreftelser vil komme til deg.

Vær klar over at det tredje øyet allerede er aktivert hos deg, da det er en naturlig egenskap som finnes i alle mennesker. Men når vi sier at det vil bli aktivert under en Oppjustering, så er det for å påminne deg om en naturlig ressurs som for mange er glemt, som på nytt vil få fokus. Derfor bruker vi ordet aktivering, da ordet i seg selv skaper fokus.

Grunnen til aktiveringen er enkel: Dere lever i en tid hvor naturlige kreative sjelelige evner til komme til uttrykk i mennesket. Deriblant den klarsynte og visuelle delen av deg.

Vi spør deg: Hva føler du at grunnen til flere mennesker vil ”våkne opp til en ny hverdag” i sitt eget indre og ta i bruk naturlige sjelige ressurser og bevissthet. Hva er dine tanker om det?

Det er viktig for deg å vite at selv om du har et ønske om å utvikle ditt klarsyn, kan det likevel skje at det er andre sider ved deg selv som trenger fokus først.

For eksempel: Har du mye utålmodighet i deg og et overdrevet sterkt ønske om å utvikle evner, vil blant annet tålmodighet og ro få fokus. Det betyr at du kan oppleve skuffelser og komme i kontakt med bestemte tanker underveis i ”jakten på evnene”. Skuffelsene og tankene, vil lede deg mot tålmodighet og ro slik at du vil kunne behandle evnene dine med respekt, ro, oversikt og ydmykhet.

Husk om du er en som opplever dette, minn deg selv på at dette er en klargjøringsprosess som er særdeles effektiv og viktig.

Den som har sterkest og mest forventinger, er som oftest den som får de største skuffelsene og nedturene til å begynne med.

Den som ikke forventer noe, er som regel den som får de største bekreftelsene og oppturene.

Men vit at dette uansett er individuelt og det er ikke slik at det er enten eller. Men vi påminner deg om at det kan skje fordi det har forekommet. Dette blant annet for å vise at jordnærhet og ”bakkekontakt” er noe som vil få fokus, om det er noe som trenger å utvikles før større åpninger av den sjelige og universelle kraft kan finne sted.

Under selve aktiveringen under en fysisk oppjustering kan du oppleve å bli trykket på i pannen din hvor det tredje øyet er, av den som utfører Oppjusteringen som blir guidet på dine frekvenser.

Det er dette som er påminnelsen fra deg selv. Gjennom frekvensene dine som jobber gjennom den som utfører Oppjusteringen, vil du få påminnelsen.

Det er viktig for deg å vite at alt skjer på dine premisser. Frekvensene dine vet nøyaktig hva du trenger og påkoblingen skjer deretter.

Det som er enda viktigere for deg å vite er at du må påminne deg selv på at utvikling skjer kontinuerlig. Selv om du har et sterkt ønske om at mye skal skje her og nå, kan det være at ønsket blir innfridd først etter noen år og da vil du vite hvorfor.

Det vi ønsker å belyse for deg er at uansett hva som skjer, så skjer det som er til det beste for deg, selv om det kanskje ikke vil oppleves slik for deg. Men igjen, dine frekvenser vet nøyaktig hva du trenger for at ditt potensial skal utfolde seg.

Kunsten for deg er å ha tillit til deg selv og det som skjer.

 

Etter at det tredje øyet er aktivert, venter påkobling av baner, som sørger for energi til hypofysen.

Det er universell energi som smelter sammen med din sjelelige kraft og energi. Det skjer en energiutveksling når den universelle og sjelelige kraft gjenforenes.

Banene sørger for at du vil få utvikling i ditt tempo, som passer dine følelser og emosjonelle egenskaper. Frekvensene som styrer den universelle energi, vet hele tiden hvilke mengder energi ditt sinn og din hypofyse kan bli tilført. Fortalt på en annen måte: Du vil alltid få den klargjøringen som er viktig for deg.

 

Banene sørger for åpning av kontakt.

Vi taler først og fremst om kontakt med ditt eget hjerte. Vi kan kalle det for ditt høyere selv hvor du bruker en bevissthet som er kjernen i deg. En bevissthet som er ubetinget kjærlighet. Når du er i kontakt med bevisstheten, ser du livet og det som skjer i verden med kjærlighetens øyne.

Du vet sammen med ditt høyere selv, at det som egentlig skjer er utvikling av hjertet. Når du kan se kjærlighet i det som har vært vanskelig for deg, når du kan føle takknemlighet for erfaringene i en utfordring, da er du i kontakt med ditt høyere selv.

Underveis i denne prosessen vil du etter hvert utvikle din intuisjon og lære å stole på deg selv. Du forsterker kontakten ved deg selv og åpner nye dører i deg.

Noe som er viktig for deg å vite er at etter en Oppjustering legger du ut på en indre reise hvor det du søker, kan bli mer tydelig. Tydelig på en slik måte at hele deg kan bli mer klar over hva du ønsker for deg selv.

Utfordringen kan være å realisere dine ønsker.

Kontakten ved deg selv kan forsterkes på en slik måte også. Gjennom følelsesmessige og emosjonelle berg og dalbane-turer hvor tanker og følelser får oppmerksomhet, vil du rydde unna det du ikke lengre ønsker å ha som en ballast i livet.

Når du rydder, frigjør du energi som tidligere har blitt brukt til bekymringer, angst, frykt og stress. Dermed får du en helt ny energi å bruke.

Det vi ønsker å si til deg er at når du har tatt et oppgjør med det du ønsker å ta et oppgjør med, vil det du ønsker og drømmer om komme enda nærmere deg.

Din handlekraft er nøkkelen. Den kan forsterke seg etter en Oppjustering. Men den forsterkningen kan komme på måter, som du først ikke vil se på som en forsterkning. Mens for andre, kan det komme som en klar og tydelig forsterkning. Det vil være forskjellig fra menneske til menneske.

Vi kan gi deg ett eksempel:

En person som føler tvil til seg selv og har utfordringer ved å stole på seg selv, kan oppleve at følelsene i forbindelse med tvilen kan forsterke seg slik at man får kjenne på de virkelige kompleksene som ligger til grunn.

Det vil være vanskelig i lengden og ”overse” dem, da du ofte vil bli påminnet det du trenger å forløse, for å åpne flere dører i deg selv som vil lede deg mot steder i ditt indre du ikke trodde eksisterte. Se på det som en belønning. For jobben du gjør, en belønning fra deg selv.

Vit at dette kan skje hurtig for noen, mens for andre igjen kan dette ta år. Det kommer an på deg selv. På hva slags måte føler du?

Et stikkord er å søke informasjon om hvorfor du har de utfordringene du har. Lær dem å forstå og søk i deg selv eller ved hjelp av andre, hva de har kommet for å lære og vise deg.

Gradvis i denne prosessen kan du oppleve at en forsterket kontakt ved deg selv oppstår. Av den grunn at du gir slipp på noe. Dermed kommer du nærmere den du egentlig er. Det kan gi deg a-ha opplevelser.

Tvil vil bli mindre. Du vil stole mer på deg selv. Det er et utgangspunkt som er grunnlaget for en ny verden i deg selv hvor du ser med helt andre øyne enn det du gjorde tidligere.

Egenskapene du har vil utvikle seg etter at banene er tilkoblet dine frekvenser i universet. Husk at utvikling ikke alltid er enkelt. Det kan være utfordrende og kaotisk, men vit at kjernen i utfordringene du har er muligheter.

Du vil gradvis bli kjent med deg selv på nytt. Du kan finne mer ut om hvem du i sannhet er, hva dine kall er og hvor du skal.

Det er mange dører i deg selv som handler om ressurser og som venter på å bli tatt i bruk. Sjelens mystikk og bevissthet er menneskets muligheter til en annerledes verden, som først og fremst har sitt utspring i ditt indre. Når det indre endrer seg, gjenspiler det seg i det ytre i deg.

Du kan se på den fysiske virkeligheten med en annen virkelighetsoppfattelse – en annen bevissthet. En bevissthet som kommer innenfra, hvor du ser en mening med det som skjer i ditt liv. En stor og vakker kjærlighetskraft. En kraft som allerede bor i deg, men som du vil bli bedre kjent med. Vi taler om ditt høyere selv – din kontakt med ditt eget hjerte og sjel.

 

Om linjer

Etter at banene er ferdig påkoblet, blir linjene tilpasset den enkelte, basert på hva du trenger der og da for å få en forsterkning.

Baner og linjer påvirker hverandre til en skapende kraft, på samme måte som den sjelige og universelle kraft. Denne synergieffekten skaper en gradvis utvikling av ditt potensial.

Linjer er en drivkraft til mot. Mot til å gjøre forandringer. Det skyldes den effekten linjene har på deg og din tilknytning til Universet. Det skjer en åpning av dine universelle evner. Hva det innebærer, forblir en overraskelse.

Husk: Du er et menneske med sjelelige evner, men du er også et universelt barn med universelle egenskaper. Du som menneske er midtpunktet.

I årene fremover, vær oppmerksom på tegn fra universet i din hverdag. Det vil lede deg nærmere overraskelsene.

 

Tilleggsinformasjon

Linjer og baner er universets tilknytning til jorden og dere mennesker. Nå som flere og flere bevisst og ubevisst blir påkoblet, påvirker det den kollektive massebevisstheten positivt.

 

Om healing under Oppjustering.

Under en Oppjustering vil det bli gjort healing. Healing som du har mest behov for der og da. Dette for å forsterke Oppjusteringen og påkoblingen til banene og linjene. Slik vil Oppjusteringen bli optimal.

En del av healingen vil sette i gang prosesser i din underbevissthet. En grunn til det er at der finnes mye av ditt potensial som ennå ikke er kjent for deg. Vi sier igjen: Vær oppmerksom på drømmene dine etter en Oppjustering. De du husker aller best, er de som du bør tolke.

Noe annet vi ønsker å gjøre deg oppmerksom er at under en Oppjustering vil dine chakra få healing og nye prosesser i hver av dem kan bli satt i gang. Det er ikke uvanlig i tiden etter en Oppjustering at du kan få bekjentskap med fysiske smerter som vil ha sitt utspring i ett eller flere av dine chakra. For eksempel får du smerter i bryst, søk informasjon om hva som skjer i ditt Hjertechakra. Et råd er uansett alltid å oppsøke en lege, om smertene blir sterke eller om de føles ubehagelig for deg.

Bruk alltid fornuft kombinert med ditt hjerte.

Vit at alt det vi nå har talet om ikke vil skje samtidig. Det skjer etappevis og du vil aldri få noe du ikke er klar for.

Til nå har det vært en del fokus på rydding i det du vet du trenger å gjøre noe med. Hvordan de prosessene kan forsterke seg etter en Oppjustering og jobben du gjør for å bearbeide og transformere og hvordan det kan åpne opp for mer av ditt potensial. Men parallelt med dette kan det likevel skje kraftfulle og overraskende åpninger. Hver Oppjustering er forskjellig fra menneske til menneske og dine frekvenser har oversikten og vet hva du trenger.

Dine foreldre har gitt deg liv. Men du har også et annet foreldrepar:  Moder Jord, din mor som gir deg et sted å bo. Universet din far, som passer på deg. Forbindelsen til dem kan bli sterkere etter en Oppjustering. I takt med det kan andre åpninger skje som handler om historie og urkraft.

 

Vi ønsker å gi deg 7 råd og 7 spørsmål.

De syv råd:

 1. Etter en Oppjustering, vær årvåken på det som skjer i deg, og rundt deg.
 2. Skriv ned drømmene du husker best, og forsøk å tolk dem da drømmer etter en Oppjustering kan forandre karakter og inneholde nye budskap til deg, fra kilden i deg.
 3. Om utfordringer kommer til deg uansett om hva det handler om, vit at de kommer av en grunn: For å vise deg mer av den du egentlig er. Søk inn i utfordringene og hent innsikten.
 4. En åpenhet vil etter hvert presse seg på. Hva det handler om vil du med tiden vite. Rådet er: Undertrykk ikke, men uttrykk.
 5. Intuisjon vil få økt fokus. På hva slags måte vil du med tiden vite. Rådet er: Våg å bruke hele din intuisjon og vit at det vil utvikle en sterk indre stemme i deg som vil bli lettere å lytte til.
 6. Vær tålmodig og tillat deg selv å tvile og vit at tvil vil lede til tillit.
 7. Det er kjærlighetskraften i deg som vil utvikles og få fokus fra deg i tiden etter en Oppjustering. Hva som egentlig finnes i den, forblir ennå en hemmelighet. Men det vi kan si og som er vårt råd: Ha fokus på aksept der det er vanskelig å se aksept. Du vil se at du kan bli i stand til å se på verden med et helt nytt blikk og oversikt.

 

De syv spørsmål.

 1. Når du leser informasjonen om Oppjusteringen, kommer det en resonans eller nysgjerrighet i deg?
 2. Om det gjør, hva føler du at en grunn til det kan være?
 3. Tror du på deg selv om vi forteller deg at du kan skape alt du vil i ditt liv?
 4. Hva føler du at din rolle i fellesskapet er?
 5. Hva føler du er dine livskall?
 6. Hva ønsker du å utvikle mest ved deg selv?
 7. Hva er ditt høyeste ønske for en bedre verden?

Om vi sier at ditt svar på det siste spørsmålet, er et utgangspunkt i en ny reise i deg selv, hva føler du at det kan bety?

Grunnen til at vi tar i bruk spørsmål i informasjonen om Oppjusteringen er for å skape et enda større fokus på at det er i deg du finner svar på alt du søker.

Grunnen er enkel: Du er kilden.

Men likevel så er det utfordrende, da reisen innover mot kilden vil innebære stopp hvor du vil bli nødt til å innhente informasjon om bestemte temaer i ditt liv, før du kan reise videre mot kilden.

Reisen er en fantastisk lærerik vandring i dine egne tanker, dine følelser, i ditt hjerte, i ditt sjelelige og universelle jeg og ikke minst en reise i livet du kreerer.

Det er hovedfunksjonen til Oppjusteringen. Å hjelpe deg videre på din egen livsreise, hvor stikkordet er at hjelpen kan komme på måter du ikke ser for deg eller forventer deg.

 

Husk:

Du er din egen reiseleder og skaper ditt eget liv.

Et siste råd:

Når noe skjer i ditt liv etter en Oppjustering, søk forbi logikkens verden og inn i hjertets verden og du vil finne svar som du ikke forventer å finne.

Annen informasjon.

Vær klar over at de som blir brukt som kanaler til å foreta en Oppjustering på deg via dine frekvenser, gjør Oppjusteringen på sin måte.

Grunnen til at vi nevner dette er at ingen har lik praksis når det gjelder måten å foreta en Oppjustering på. Det som er likt og som er kjernen er at samtlige blir guidet på frekvenser når en Oppjusteringen blir foretatt. Merk at alle mennesker vibrerer på ulike frekvenser, men nettverket av frekvensene er det samme, da dere alle er forbundet med hverandre.

I tiden fremover vil det komme nye spirituelle energibehandlinger da det er mennesker som vil ha behov for de ulike energiene, da alt er bevissthet på forskjellige frekvenser.

Dere lever i en tid hvor sjelens kreativitet kommer til uttrykk gjennom menneskets handlekraft. Vær derfor årvåken på dine personlige prosesser.

Kanskje er det akkurat deg som skal bringe en ny energibehandling ut til dine medmennesker.

Vær oppmerksom på prosesser og tanker i deg nå som du har lest det du har. Legg merke til om noe skjer i deg. Om det gjør, still deg spørsmål om hvorfor.

Til slutt:

Vær alltid stolt av deg selv og vit at du unik for den du er.

Du er kjærlighetskraft og den vil du alltid utvikle.

Om du har spørsmål knyttet til Oppjustering, ta gjerne kontakt med meg.

Hjertelig hilsen May.