Terapeut for kropp, sjel og hjerte

Terapiformer

Regresjonsterapi

En reise tilbake til et tidligere liv kan gi deg en mye større forståelse for det livet du lever i dag og de valg du har gjort.

Hva er Regresjonsterapi?

Vi kan forestille oss alle liv vi har levd som perler på en tråd. Perlene representerer alle livene vi har levd, og tråden er vår sjel (ånd).

Når vi re-inkarnerer tar vi med oss en viss andel av sjelen til den menneskelige formen. Når vi dør forlater sjelen perlen den var hos og returnerer tilbake til den delen som ble igjen i ”ånde-verdenen”.

Det er den delen vi kaller ”Vårt høyere Selv”. Denne delen prøver hele tiden å guide og rettlede oss når vi er på jorden i fysisk form, en perle på tråden.

Mange av disse ”perle” livene kan ha vært dramatiske, og det kan sitte igjen store ubalanser som kan påvirke oss i stor grad i nåværende liv uten at vi mange ganger er oppmerksom på dette.

Vi har noen ganger kun en følelse eller fornemmelse av at det er noe som er med på å påvirke våre tanke- og handlingsmønstre. Dette kan være tanke- og handlingsmønstre vi ikke forstår, for det kan være at vi aldri har vært i situasjoner eller livserfaringer som skulle tilsi dette i nåværende liv. Når dette skjer med oss er det som om våre tidligere perler/liv kommuniserer direkte med og er med på å påvirke oss.

Vi har faktisk en mulighet til å kunne balansere og rydde opp i følelser og tanker fra disse tidligere liv. Når du reiser tilbake til et liv via regresjon så kan det være som om du gjenopplever alt eksakt som om du følelsesmessig levde og forlot det livet. Men denne gangen vil du ha mulighet til å endre på dette. Nå vil du få mulighet til å få sagt hva du aldri fikk sagt til involverte i det livet, og du kan få tilgi andre og deg selv for handlinger og ting som ble sagt og gjort.

Har du i det tidligere livet blitt utsatt for noe fysisk så kan det bli endret på også. Man endrer ikke historien, men i en annen ”setting” får du mulighet til å la kroppen fortelle hva den aldri fikk gjort den gangen, og hva den ville ønske å gjøre nå i ”samme situasjon”. Det kan for eksempel være at du en gang ble bundet fast i hendene, og at hendene nå ønsker å rive seg løs.

Når dette skjer er det som om at det skjer en komplett fysisk energiforløsning i det livet. Og dette vil igjen påvirke ditt nåværende liv.

Hvis vi går tilbake til bildet med alle perlene på tråden, perlene er alle våre tidligere liv. Når du går inn og endrer på et liv, en perle på tråden, da påvirker du alle tidligere liv samtidig. Samt ditt nåværende liv.

For alt skjer faktisk her og nå samtidig. Så det betyr at når du jobber med å rydde opp i ”gammelt stoff”, så rydder du opp i mange tidligere liv som hadde samme tema.

Og det betyr, at hver gang du velger å gå tilbake i en regresjon, så renser du opp bit for bit i ditt nåværende liv også.

Muligheten er din til å gjøre dette, reisen er din!

Hvor langt tilbake i tid?

En person kan i regresjon oppleve å komme tilbake til hendelser fra barndom, fødsel, fostertilværelse i nåværende liv hvis det er det man ønsker å fokusere på.

Ellers så finnes det ingen begrensninger på hvor langt tilbake i tid og tidligere liv man kan komme i en regresjon.

Vi ser ofte at dette blir styrt av vårt høyere selv, slik at du kan oppleve et tidligere liv som kan ha størst betydning for det livet du er i nå.

Hensikten med regresjon

Noen prøver regresjon fordi de ønsker å oppleve tidligere liv. Andre prøver regresjon for å få fram i lyset gamle hendelser som er fortrengt, slik at hendelsene kan bli bevisstgjort på nytt og bearbeidet.

Bare det å gjenoppleve hendelser fra fortiden kan i seg selv ha en terapeutisk effekt, dette kan mange ganger forklare hvorfor man har uforklarlige smerter/ubehag i dette livet.

Når man føler at noe er urettferdig så må man gå inn i seg selv og kjenne etter hva den følelsen forteller deg. «Koker» det for eksempel ned til følelsen av ikke å være bra nok, god nok?

Vi må huske at vi i alle liv har valgt å ha forskjellige liv, opplevelser og erfaringer. Det betyr at en sjel kan ha valgt å leve et liv som ”offer” for å ha den erfaringen, og de kan ha vært ”overgriper” i et annet liv. Dette setter ting i et annet perspektiv og lys.

Det er ikke alltid mulig å si med sikkerhet om opplevelsene i en regresjon er autentiske, men virkningene av regresjonen synes å være uavhengig av det. Den innsikten du kan få under en regresjon kan løse opp i gamle blokkerte mønstre som sitter lagret i fortiden. Dette kan være i tidligere liv som i dette livet.

Noen kan oppleve å gjenkjenne mennesker som de har en spesielt forhold til i dag, og disse viser seg mange ganger å være der for å trigge ting i dem selv som de skal jobbe med i dette livet. Selv i en enkel og rolig regresjon kan du oppleve mye helbredelse for sjelen etter det dype arbeidet som gjøres på det åndelige planet.

Alt dette kan åpne for spørsmål: Hvorfor kom akkurat dette livet opp? Er det noe som minner deg om det livet du lever nå? Er det noe her som du ikke liker å se hos deg selv? Er det evner og talenter her som du ikke våger å ta i bruk fordi det gikk dårlig i det livet?

Jeg får gang på gang bekreftelser på positive endringer hos klienter etter regresjon. Det er som om det man ubevisst sender ut fra seg endrer seg, og da tiltrekker man seg noe helt annet.

 

Hvordan utføres regresjon?

Regresjonsterapeuter benytter ulike teknikker. Det er vanlig å bruke forskjellige former for avspenning av kropp og sinn, for eksempel avslapning, rolig fantasireise eller nedtelling.

Jeg kan benytte guidet fantasireise eller lett selvhypnose som om du er i en herlig avslapning, slik at du kan få best mulig kontakt med ditt underbevisste sinn.

Jeg gir veiledning og stiller spørsmål underveis i prosessen, og leder deg gjennom livet du opplever.

 

Hva skjer under regresjon?

Den som ledes gjennom en regresjon, vil som regel ha en opplevelse av å være to steder på en gang: i rommet sammen med terapeuten, og i kontakt med tidligere hendelser som utspiller seg på det indre planet. Kontakten med de tidligere hendelsene kan innbefatte bilder, lyd og kroppslige fornemmelser. Noen opplever scener og historier som er sterke og klare, mens andre har vagere opplevelser.

Når du har kommet inn i kroppen i det tidligere livet ledes du trinn for trinn gjennom hele livet frem til dødsøyeblikket. Underveis har jeg notert alle viktige hendelser og mennesker du har møtt. Det legges vekt på å holde deg i det samme livet for å få en klar sammenheng.

Noe som er viktig, er å se på hvilke tanker og følelser du tar med deg fra det livet. Dette er viktig, for ofte er det noe du skal jobbe med i dette livet. Etter døden forflyttes du opp til et høyt åndelig plan, hvor du møter igjen mennesker som var i regresjonen.

Mange opplever dette som veldig sterkt, for her kan du treffe igjen noen du har mistet, få sagt ting du aldri fikk sagt i det livet. Du kan få et overblikk over hva det livet dreide seg om, hva du skulle lære og hvordan du taklet dette. På dette nivået skjer ofte en sterk legende helbredelse på det emosjonelle planet.

Du kan plutselig se at andre du opplevde som motstandere i det livet, faktisk var der for at du skulle ha mulighet til å lære deg noe. Og på den måten kunne klare å endre på mønstre slik at det ikke måtte repeteres i fremtidige liv. Du kan se at det mange ganger fantes flere muligheter enn de du valgte.

Du kan forstå og tilgi deg selv og andre fordi du handlet som du gjorde, og så gå videre. Det er som en følelsesmessig evaluering, men uten å få dårlig karakter. I bunn og grunn handler det om å godta alle sider ved deg selv eller andre, og at disse blir satt inn i en høyere sammenheng.

Regresjonen avsluttes ved å se på tråder fra det tidligere livet til dette livet, mønstre eller personer du kanskje kjenner igjen, og som nå kan settes fri.

Terapeuten kan sjelden forutsi hva en person vil oppleve under en regresjon og noen ganger kan regresjon føre til at man kommer i kontakt med hendelser som vekker sterke følelsesmessige eller kroppslige reaksjoner. Personer i psykisk ubalanse bør ikke foreta regresjoner, og tidsmessig settes det av to klokketimer til en regresjon.

 

Eksempel på regresjon:

 

Steinhuggeren fra Katedralen i York

 

 

Vei mot kosmos 800En ung mann kom til meg med et problem:

 

Han følte at noe blokkerte for hans kreative side og han hadde dragning til England. Han følte seg ofte fastlåst, og redd for å miste friheten. 

Kunne kanskje en regresjon løse opp i dette?

Jeg sa, la oss se.

Og han var så raus etter timen, og sa jeg kunne få dele hans opplevelse med deg!

Vi kom til et liv hvor han var en ung gutt/mann, tynt bygget med kjortel, tau rundt midten. Er i et steinbrudd og jobber fysisk med slegge, varmt. Det er mange som jobber der, men det føles bra.

Steinene de hugger ut skal brukes til et bygg en katedral.

Videre fremover i livet, jeg befinner seg inne i en kirke, bedre kledd nå. Munkene holder messe på latin, jeg holder meg litt i bakgrunnen. Jeg kjenner at jeg er veldig fascinert av dette. Så høres det bråk utenfor, noen kommer utenfra. Munkene fortsetter, de legger ikke merke til de som stormer inn. Det er utlendinger med vakkert hår i fullt krigsutstyr. Jeg står som fastfrosset i rommet mens de tramper inn. Munken i sakristiet blir drept umiddelbart, jeg kjenner jeg blir stående helt paralysert, fastfrosset.

Noen av dem sier noe til meg, jeg forstår litt. De spør etter et vertshus, og de tar med seg alle verdier i kirken. Noen munker ble fanget, noen unnslapp. Jeg prøver å stikke av. Ute står hus i full fyr, tak av halm.

Jeg blir tatt med, vill protest fra meg. De bærer meg gjennom byen, de har plyndret og drept. Hvem er så usiviliserte? De tar meg ned til elven, skipene deres ligger der, de er rundt 100 menn. Byen var ikke så stor, ser brua for meg bygd i stein. Stor, to kjerrer kan passere, buet.

Vi som er fanget blir kastet ned på dekk, der sitter en mann med langt grått skjegg, vi er kun 2-3 fanger og vi er unge.

 

Havet regresjon York

Vi seiler av gårde og nærmer oss nå land. Har vært mye sjøsyk, ser at terrenget er kupert og det er litt høyere åser enn hjemme i England. Små steinhytter, stort langhus. Disse menneskene virker fattigere her enn i England. Folk bryr seg om å holde det rent og jeg blir behandlet bra. Blir satt til å jobbe tungt, står på sidelinjen og jobber, det kjennes sårt.

Jeg har vært der lenge nå, begynner å lengte hjem. Er på samme gård, bonden har lovet meg at jeg skal bli fri igjen. Kjennes litt spennende, og om jeg har noe å reise tilbake til igjen. Kjenner at jeg har lyst til å se vennene på bygget igjen.

En av huskarene ordner med plass på et skip og etter noen dager med medvind kommer vi opp en elv mot York. Det er katedralen i York jeg var med å bryte stein til, og det er et stort byggverk.  Det kommer til å stå lenge der. Jeg har en følelse av å komme hjem, må sove ute for jeg har ikke penger. Byggearbeidene pågår fortsatt og jeg ønsker å få meg en jobb på bygget. Jeg er flink med hammer og meisel og kan klare å hugge ut intrikate mønstre.

 

 

York Minster

Jeg får jobb, hogger ut steinfigurer til ornamenter for å gjøre det vakkert til Guds ære. Tenkte det var ære til den livgivende kraft. Ikke så god lønn, men klarer meg godt. Fått meg et lite hus og har mat, bor alene og er i begynnelsen av 30-årene, jeg ser ung ut.

Nå har jeg en sønn, ganske lik meg av utseende. Han er kunstnerisk og jeg føler meg ikke gammel, og arbeidet på katedralen foregår fortsatt. Min sønn og jeg er høyt oppe i tårnene, jobber med spirene. Jeg er tungt lastet og begynner å skli, og faller rett ned i bakken.

Rekker å tenke, stakkars de som finner kroppen min. Forlater kroppen, kjenner frihetsfølelse og varme. ”En” henter sjelen min, kroppen ligger der, og jeg ser folk komme springende til og rister meg. Jeg ser ikke så skadet ut, ser dette på avstand. Sønnen min er fra seg, men jeg når ikke til ham. Går videre sammen med ”denne personen”, vet jeg skal være der, alt blir helt hvitt.

Jeg må innom det lille huset mitt, ingen kone. Må bare se meg rundt en gang til før jeg ”reiser”, det kjennes melankolsk. Jeg er ofte innom sønnen min tiden etterpå, tror han merker det. Han hugde en stein til minne om meg, står i skogholtet bak huset.

Ja, slik kan en regresjonstime være!

Etter dødsøyeblikket hadde han et møte med sin sønn i den ”åndelige dimensjonen” og fikk formidlet at han var veldig glad i ham. Og at det ikke var slutten, de ville møtes igjen.

På dette ”stedet” fikk klienten også formidlet informasjon som var av viktighet for ham i det nåværende livet som er såpass personlig så det får være en liten hemmelighet mellom ham og meg som regresjonsterapeut!

Og kanskje blir hans kreative side nå mer flytende etter at vi fikk jobbet med traumet fra dødsfallet i det livet, da han falt ned fra bygget.

Det vil tiden vise.